Pomagajte nam s svojim mnenjem.

Ker želimo tudi v prihodnje delovati v dobro lokalnih skupnosti in družbe ter izboljševati vaš in naš skupni vsakdan, vas prosimo za odgovore na samo 3 vprašanja.

Povejte nam, kaj je za vas pomembno.

* Kaj je po vašem mnenju največji prispevek Zavarovalnice Triglav v dobro skupnosti?

Več možnih odgovorov